Välgörande behandlingar och produkter

       för både yttre och inre välbefinnande...

Frans- och brynfärgning - 30 min. 350:-  Inklusive plockning. 

Fransfärgning - 20 min. 210:- 

Brynfärgning - 20 min. 210:-  Inklusive plockning. 

Plockning av bryn - 20 min. 190:-